Tagasiside

Teie arvamus on meile oluline

Klientide arvamused, ettepanekud ja kaebused on meile edasisel tööprotsessi arendamisel olulised, et kliendisuhet enam vastastikku väärtustada.

Täname Teid kulutatud aja eest!

Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada:

  • Avahoole OÜ, e-post: info@avahoole.ee, telefon: 55530400
  • Eesti Haigekassa Harju osakond, e-post: info@haigekassa.ee, telefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630.
  • Harju Maavalitsus, e-post:info@harju.maavalitsus.ee , telefon 611 8640.
  • Terviseamet,e-post: kesk.terviseamet.ee, telefon: 6943500

Kaebuste lahendamise kord:

Avahoole OÜ (SKE 002-2017 Kaebuste menetlemise kord)

Kvaliteetne koduhooldus aastast 1996