Koduõendus

Koduõendus:

 • Võimaldab kiiremat väljakirjutamist haiglast;
 • On arsti käepikendus patsiendi kodus, andes arstile kindlustunde ja rahu;
 • On indivudaalne lähenemine iga patsiendi vajadustele jättes talle maksimaalse vabaduse;
 • On odavam alternatiiv haiglale või hooldekodule;
 • Võimaldab omastel jääda oma igapäevase tegevuse juurde kartmata puudulikku hoolt;
 • Võimaldab inimesel jääda koju, kus säilib tema vabadus ja uhkus.

Koduõendus on kvalifitseeritud õendusteenus, mis on suunatud patsiendi efektiivseks toimetulekuks koduses keskkonnas. Koduõendusest on abi ägeda haiguse paranemisperioodis ning kroonilise haiguse ja piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendi ravis.

Seega on koduõendusteenuse eesmärk pakkuda õendusabi patsientidele, kes ei vaja haiglaravi, kuid kelle tervislik seisund vajab õendusabi. Teenuse saajale on kodus viibimine parim võimalus iseseisvuse ja elukvaliteedi säilitamiseks või parandamiseks. Ühiskonna ja tervihoiusüsteemi huvidest lähtuvalt on koduõendus oluliselt efektiivsem teenuse liik võrreldes haiglaraviga.

Koduõendus on avahoolduse oluline osa. Mitteformaalne hooldus, formaalne avahooldus, haigla- ja institutsionaalne hooldus on omavahel seotud ning kindlustavad hoolduse järjepidevuse. Hästi korraldatud koduõenduse korral on kogu elukaare ulatuses võimalik patsient kiiremini haiglaravilt kodusele ravile kirjutada ning ennetada ka patsientide haiglasse tagasi sattumist.

Koduõenduse tegevusjuhendi kohaselt on koduõenduse eesmärgid järgmised:

 • saavutada kliendi optimaalne tervislik seisund ja toimetulek igapäevaelutoimingutega;
 • kui eelnev pole võimalik, siis väärikas surm;
 • ennetada võimalikke tulevasi toimetulekuraskusi;
 • toetada kliendi teadmisi, oskusi ja tahet eneseabi ja parema toetada kliendi teadmisi, oskusi ja tahet eneseabi
 • toetada kliendi teadmisi oskusi ja tahet eneseabi ja parema iseseisva toimetuleku soodustamiseks ja edendamiseks;
 • teostada õendustoiminguid patsiendi kodus ning täita arsti korraldusi.

Tüüpilised koduõenduse toimingud on nõustamine, ravimite manustamine, haavade ja drenaažide hooldus, peritoneaaldialüüs.

Kvaliteetne koduhooldus aastast 1996