Kvaliteet

Kvaliteedi kindlustamise olulised tegurid on oma ametisse sobiv töötaja ning efektiivne kvaliteedi juhtimise süsteemi olemasolu.

  • Avahoole OÜ personalipoliitika tagab personali, mis vastab patsiendi ja teenuse professionaalse kvaliteedi nõuetele. Kõik Avahoole OÜ töötajad on vastava kvalifikatsiooniga, ennast ja oma tööd pidevalt arendavad ning täiendavad professionaalid.
  • Avahoole OÜ lähtub oma tegevuses kliendist, arvestades tema ja/või tema perekonna eelistusi ja soove. Avahoole OÜ kvaliteedijuhtimise süsteem vastab Eestis kehtivale seadustele ning talle on Terviseameti poolt väljastatud tegevusluba koduõendusteenuse osutamiseks.
  • Avahoole Oüs kehtiva kaebuste lahendamise korraga saab tutvuda siin.

Kvaliteetne koduhooldus aastast 1996