Koduõendus Haigekassa lepinguga

Avahoole OÜ on sõlminud raviteenuse osutamise lepingu Eesti Haigekassaga. Eesti Haigekassa poolt kindlustatud isikutele on koduõendusteenus tasuta. Teenuse käigus kasutatavate ravimite eest tasub patsient ise.

Teenusele suunamiseks on vajalik pere- või eriarsti saatekiri.

Teenust osutatakse vastavalt Ravijärjekorra pidamise reeglitele.

Kvaliteetne koduhooldus aastast 1996