Avahooldus

Avahooldusest tasub abi otsida kui soovite:

  • Saada seltsi endale või oma üksikule lähedasele;
  • Saada abi kodustes töödes: toidu valmistamine, pesu pesemine, poes käimine, maksete tegemine;
  • Saada abi isikliku hügieeni eest hoolitsemisel (vannitamine, pesemine, naha hooldus);
  • Vajate abi lamaja haige hooldamisel ja põetamisel;

Avahoolduse eesmärk on parandada klientide tervist ja heaolu, toetades nende toimetulekut kodudes ja kogukonnas. Seega on avahooldus süsteem, mis aitab vanuritel ja/või inimestel, kellel on tervisealaseid probleeme, jääda oma koju.

Teenuse saajale on kodus viibimine parim võimalus iseseisvuse ja elukvaliteedi säilitamiseks või parandamiseks. Ühiskonna ja tervihoiusüsteemi huvidest lähtuvalt on avahooldus efektiivsem teenuse liik võrreldes haiglaraviga. Mitteformaalne hooldus, formaalne avahooldus, haigla- ja institutsionaalne hooldus on omavahel seotud ning kindlustavad hoolduse järjepidevuse. Hästi korraldatud avahoolduse korral on kogu elukaare ulatuses võimalik patsient kiiremini haiglaravilt kodusele ravile kirjutada ning ennetada ka patsientide haiglasse tagasi sattumist. Avahooldus on kulu-efektiivsem juhtudel, kui seda osutavad kvalifitseeritud tervishoiutöötajad ja patsiendil on olemas mitteformaalne tugivõrgustik. Patsiendi omaksed moodustavad olulise tugisüsteemi, kuid nad vajavad õpetust, toetust ja abistamist.

Avahooldus puudutab igaühte. Haiglasse pääseda on raskem, haiglas viibimise aeg lüheneb. Olgu siis tervenemine, taastumine traumast või suremine, aset leiab see tavaliselt ikka kodus. Keegi, keda sa tunned: abikaasa, vanem, sõber või isegi sina ise, võid varsti olla seisukorras, kus sa võid kodust abi vajada. Teades avahoolduse poolt pakutavaid võimalusi, võid end säästa võimalikust emotsionaalsest, psüühilisest ja ka majanduslikust katastroofist.

Nagu igasuguse põetuse puhul, on ka avahooldusel kolm põhilist eesmärki: tervist taastada, tervist säilitada ja aidata rahus surra. Erinevuseks on see, et tegevus toimub patsiendi kodus, kus rohkem saab arvestada iga patsiendi individuaalsete vajadustega ja enam saab rakendada enesepõetuse põhimõtet.Patsient ja perekond osalevad reeglina väga aktiivselt otsuste tegemisel. Avahoolduselt tulekski oodata lisaks “füüsilisele tööle” enam suunavat ja toimetulekut õpetavat abi.

Kvaliteetne koduhooldus aastast 1996